Opening Expositie Psalmen – Anneke Kaai

Opening Expositie Psalmen – Anneke Kaai

In de periode van de Veertigdagentijd verzorgt de Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest expositie ‘PSALMEN’ in de Oude Kerk, met schilderijen van Anneke Kaai.
U bent van harte welkom bij de opening op op zaterdag 24 februari om 15.00 uur, m.m.v. Cor de Jong, cantor-organist en de cantorij van de Oude Kerk. Uiteraard is de kunstenares dan ook aanwezig en zal over haar werk vertellen.

Anneke Kaai – Van Wijngaarden (1951) heeft na een klassieke opleiding aan de Gooise Academie voor beeldende kunsten op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam gestudeerd, alsook de docentenopleiding gevolgd. Haar schilderijen zijn geïnspireerd door Bijbel en geloof. Inspiratie met een hoofdletter betekent voor haar: ingeblazen worden door de Geest van God. Haar passie daarbij is de kloof tussen kerk en geloof en kunst kleiner te maken. Ze zoekt middels haar werk aan te tonen dat ‘Bijbels geïnspireerde kunst’ mogelijkheden opent om het gesprek aan te gaan over wie God en wie Jezus is.

In de serie over de Psalmen laat ze zich raken door de poëzie van de psalmdichters vanuit hun relatie met God. De schilderijen verbeelden de bezieling, vragen en noden van de dichters op hun levensweg. Zo beseft niet alleen de psalmdichter van psalm 8, maar ook de kunstenares, de grootheid van het heelal ziende, het wonder dat God nog naar een mens omziet en schilderde ze n.a.v. psalm 25 een ‘verlichte’ weg, in relatie met de tekst: ‘Heer, maakt mij Uw wegen bekend; leid mij in Uw waarheid’. Ook Jezus ging zijn ‘verlichte levensweg’ in het licht van de psalmen en de schilderijen bieden ons op een andere en heel eigen manier de mogelijkheid iets van hun betekenis te zien en te beleven.
Bijna alle werken zijn met acrylverf op plexiglas geschilderd, soms in combinatie met andere materialen. De verfstructuur – veelal laag over laag – speelt daarbij een belangrijke rol.
De schilderijen zijn inmiddels ook te koop.

Data expositie: 25 februari, 2, 9, 10, 23 en 24 maart
Openingstijden: van 14.00 – 16.00 uur
Toegang vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Opening expositie Helma van Kleinwee en eerste zomerconcert Carminis Consort

Opening expositie Helma van Kleinwee en eerste zomerconcert Carminis Consort

De officiële opening van de Zomeropenstelling en de expositie van Helma van Kleiwee in de Oude Kerk vindt plaats op zondagmiddag 14 juli 2024 om 14.30 uur.
Het werk van Helma van Kleinwee laat een veelvoud van materialen zien in vorm en kleur, zowel in haar schilderijen als in grote en kleine objecten. Ze houdt van experimenteren en nieuwe dingen ontdekken en daarbij ondertussen te zien wat er gebeurt. Het onbewuste en intuïtieve speelt daarbij een belangrijke rol in het maken van keuzes. Zo kiest ze afwisselend voor schilderen, maar tegelijk ook voor breien, haken, weven, en/of naaien, maar ook werken met papierklei of uitwasbaar vlies. Zo maakt ze ook schilderijen waarin textiel, papier of klei is verwerkt. Het is altijd een spannend proces om te zien wat er dan uiteindelijk uitkomt. Een leidende gedachte is voor haar: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan…”
Naast de schilderijen zullen er ook kleine objecten te zien zijn. Zij illustreren ‘de veelvoud van materie’ zowel in vorm als in kleur als in betekenis, die in haar werk tot uitdrukking komt. Het thema van de expositie is dan ook ‘Tegenstellingen’.
U bent van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn. De kunstenaar zal zelf aanwezig zijn om op vragen over haar werk in te gaan. Maar ook gedurende de zomeropenstelling bent u al dan niet met uw zomergasten, hartelijk welkom.

Aansluitend op de feestelijke opening kunt u vanaf 15.30 uur genieten van het openingsconcert van het Carminis Consort.
Carminis Consort wordt gevormd door Ineke Baksteen (sopraan), Margareth Iping (mezzo-sopraan), René Slotboom (viola da gamba) en Tjalling Roosjen (orgel).
Zij brengen werken uit de Engelse Barok, o.a. Locke, Boyce en Purcell, voor twee zangeressen en continuo. Het concert heeft de titel ‘Music to Mourn and Magnify’ gekregen. Dit is te horen in tegenstellingen in de teksten; van droevig tot uitbundig. Programma en tekstboekje
https://www.carminis.nl/ 

Voor zowel de tentoonstelling als het openingsconcert is de entree vrij. Bij de uitgang is er wel een collecte ter bestrijding van de kosten. Voor de overige concerten in deze zomerserie is de entree € 12,50 p.p.
De zomeropenstelling van de Oude Kerk is van 16 juli t/m 24 augustus 2024
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 – 16.00 uur
Toegang vrij, behalve tijdens de zomerconcerten op zondagmiddag vanaf 15.30 uur
Op maandagen is de kerk gesloten.
U vindt alle activiteiten tijdens de Zomeropenstelling in de kalender.

Opening Expositie Moderne kruiswegstaties – René Rosmolen

Opening Expositie Moderne kruiswegstaties – René Rosmolen

Op zaterdagmiddag 25 februari 2023 wordt de expositie met moderne Kruiswegstaties van René Rosmolen geopend in de Oude Kerk in Soest. Deze expositie wordt georganiseerd door Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest. De kunstenaar hoopt zelf aanwezig te zijn bij de opening en de Cantorij van de Oude Kerk, onder leiding van Cantor-organist Cor de Jong, zal de opening omlijsten met muziek van Franz Listzt uit zijn Via Crucis.

René Rosmolen is theoloog en creatief therapeut en werkt momenteel als geestelijk verzorger in het psycho-geriatrisch verpleeghuis Lisidunahof in Leusden. Als therapeut heeft hij een eigen praktijk voor rouw,- en ziekteverwerking. René heeft twee expressionistische kruiswegen gemaakt, één in krijt en één in verf, dit voorjaar te zien in de Oude Kerk. Hij heeft zich daarbij laten inspireren door verschillende moderne kunstenaars (G.Baselitz, M. Lüpertz, J. Elburg, E. Weichman, S. Bramly, B. Rheims) en door het bekende Isenheimer Altar van Matthias Grünewald. De Duitse teksten bij deze serie zijn ontleend aan de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. Bij twee staties heeft René Rosmolen een collagetechniek toegepast om ook in het materiaal de ‘verscheurde werkelijkheid’ van het lijden tot uitdrukking te brengen.
Het gaat bij deze kruisweg om de vraag: als het lijden zich aandient in je leven en je moet rouwen, b.v. door het verlies van een geliefde, van werk of gezondheid, hoe draag je dat dan zonder je zelfrespect te verliezen? Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht en wilskracht?
De veertien staties van de lijdende Christus vormen een uitnodiging aan de kijker om eigen lijden onder ogen te zien en om zich te verbinden met het lijden in de wereld. Tegelijk, en dat is zijns inziens de verborgen ‘boodschap’ van de kruisweg, verwijst de lijdende Christus ook naar het mysterie van Gods kracht gevende aanwezigheid in het lijden.
www.renerosmolen.nl

Data expositie: 26 februari, 4, 5, 11, 12, 18, 25 en 26 maart en 1,2, 8 en 9 april
Openingstijden: van 14.00 – 16.00 uur
Toegang vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd

Opening expositie Mineke Woolschot en eerste zomerconcert Annemieke Hereijgers

Opening expositie Mineke Woolschot en eerste zomerconcert Annemieke Hereijgers

De officiële opening van de Zomeropenstelling en de expositie van Mineke Woolschot in de Oude Kerk vindt plaats op zondagmiddag 9 juli 2022 om 14.30 uur. Deze expositie heeft de naam “Léven in het licht van de getijden…’ meegekregen. Wat opvalt in het werk van Mineke Woolschot is een gelaagde levendigheid, vol kleur, lijn en beweging. Zelf zegt ze hierover: ” Mijn werk is als een metafoor voor het Léven. De werken zijn (meestal) niet ontstaan uit een tevoren gesteld doel. Ik wil mezelf verrassen zoals het leven óns verrast. De tijd doet daarbij z’n werk. Laag over laag… en zó rijpt het… Door gebruik van verschillende materialen maak ik het mezelf niet altijd gemakkelijk, maar zo blijft het een uitdaging. Het wordt als het ware ‘ een dans om évenwicht… in het licht van de getijden.”

Aansluitend op de feestelijke opening kunt u vanaf 15.30 uur genieten van het openingsconcert. Annemieke Hereijgers verzorgt een concertpresentatie over de dwarsfluit.
Zij vertelt over de wonderbaarlijke eenvoud van het principe van de dwarsfluit en de geschiedenis van dit prachtinstrument. U maakt kennis met tenminste negen verschillende dwarsfluiten die
zij gedurende haar verhaal laat klinken. Met muziek uit de barok, klassieke periode, romantiek en impressionisme van Jean Daniël Braun, Georg Philip Telemann, Claude Debussy, Johann Anton Stamitz en ERnesto Kölner.
Programma openingsconcert Annemieke Hereijgers
CV Annemieke Hereijgers

Voor zowel de tentoonstelling als het openingsconcert is de entree vrij. Bij de uitgang is er wel een collecte ter bestrijding van de kosten. Voor de overige concerten in deze zomerserie is de entree € 12,50 p.p.

De zomeropenstelling van de Oude Kerk is van 9 juli t/m 19 augustus 2023
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 – 16.00 uur
Toegang vrij, behalve tijdens de zomerconcerten op zondagmiddag vanaf 15.30 uur
Op maandagen is de kerk gesloten.
U vindt alle activiteiten tijdens de Zomeropenstelling in de kalender.

Opening expositie Wim Zwijsen en zomerconcert Shalosh Trio

Opening expositie Wim Zwijsen en zomerconcert Shalosh Trio

De officiële opening van de Zomeropenstelling en de expositie van Wim Zwijsen in de Oude Kerk vindt plaats op zondagmiddag 10 juli 2022 om 14.30 uur. De bijzondere expositie heeft de naam “De kunst van bouwen: daar word je vrolijk van…!” meegekregen. Wim Zwijsen heeft vooral belangstelling voor techniek. Zijn technische achtergrond ( werktuigbouwkunde / verwarmingstechniek) is daar oorzaak van. Hij werkte jarenlang als technisch tekenaar bij de GTI. Daarna stapte hij over naar het onderwijs in het vak tekenen en handvaardigheid. Momenteel is hij galeriehouder en kunstenaar.

Aansluitend op de feestelijke opening kunt u vanaf 15.30 uur genieten van het openingsconcert. Het Shalosh Trio, dat bestaat uit pianist Guillermo Quintero Rojas, violiste Roos van Well en celliste Saskia Le Poole, verzorgt deze middag het eerste zomerconcert uit een serie van 6 concerten. Sinds 2008 vormen zij een pianotrio en hebben zij al vele concerten verzorgd op allerlei soorten podia. Hun interactie met het publiek maakt de optredens van het Shalosh Trio altijd aangenaam. Hun repertoire varieert van (licht) klassieke muziek tot volksmuziek en tango’s.
Programma 10 juli
Informatie Shalosh Trio

Voor zowel de tentoonstelling als het openingsconcert is de entree vrij. Bij de uitgang is er wel een collecte ter bestrijding van de kosten. Voor de overige concerten in deze zomerserie is de entree € 10 p/p

De zomeropenstelling van de Oude Kerk is van 9 juli t/m 20 augustus 2022
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 – 16.00 uur
Toegang vrij, behalve tijdens de zomerconcerten op zondagmiddag vanaf 15.30 uur
Op maandagen is de kerk gesloten.
U vindt alle activiteiten tijdens de Zomeropenstelling in de kalender.