Over de Stichting Kerk & Cultuur

Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest

De Stichting Kerk & Cultuur van de Oude Kerk Soest is opgericht om, naast de erediensten die in de Oude Kerk gehouden worden, de culturele betekenis van dit historische gebouw op allerlei manieren te versterken. Dit doet zij door de zomeropenstelling van de Oude Kerk, het onderhoud van de kerktuin Hof van Lof en het organiseren van tentoonstellingen en concerten. U leest hierover verderop meer.

Om culturele activiteiten in en om de kerk te kunnen blijven organiseren, zijn we altijd op zoek naar donateurs. Wilt u de activiteiten van de stichting steunen, meldt u dan aan als Vriend van Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest
Een losse gift is altijd welkom via bankrekeningnummer NL30 INGB 0009 4453 40 t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest

 

De Oude Kerk – Concerten

Sinds vele jaren worden er op structurele basis concerten gegeven in de Oude Kerk van Soest. Dit historische gebouw onderscheidt zich door een sfeervolle, intieme ruimte met een prachtige akoestiek. Zowel voor instrumentalisten als voor (kamer)koren is de ruimte ideaal om op te treden. Men komt hier graag musiceren. Ook het publiek weet meer en meer de weg naar de Oude Kerk van Soest te vinden en weet het aanbod bijzonder te waarderen.

Sinds 2019 vindt er onder de naam “DOK-concerten” praktisch iedere maand een concert plaats. Alle concerten zijn op zondagmiddagen om 15.30 uur. De plaatsing van het historische Van Gruisen-Van Oeckelenorgel in december 2017 heeft gezorgd voor een nieuwe impuls. Jaarlijks zijn er 6 orgelconcerten toegevoegd aan het aanbod (waaronder 1 kinderorgelconcert). Daarnaast zijn er 4 á 5 koorconcerten door kamerkoren van hoge kwaliteit uit de regio. Gedurende de zomer, als de kerk ook wordt open gesteld voor publiek, zijn er 6 weken lang (bijna) iedere zondag concerten, waarin ook kamermuziekensembles concerteren. Daarbij wordt ook aan bijna of pas afgestudeerden van het conservatorium de mogelijkheid geboden om concertervaring op te doen.

Alle concerten duren maximaal 1 uur. De samenstelling van de concerten wordt – qua deelnemers en programmering – zo divers mogelijk ingevuld.
De werkgroep Concerten in de Oude Kerk Soest die de organisatie van de concerten op zich heeft genomen, bestaat uit diverse vrijwilligers. 

De Oude Kerk – Expositie

Twee keer per jaar wordt er een expositie georganiseerd in de Oude Kerk: tijdens de veertigdagentijd in april (de 40 dagen vóór Pasen) en in de zes weken van de zomervakantie in de regio Midden Nederland. Het onderwerp van de tentoonstelling in april is meestal religieus en wordt vaak in de zondagsdiensten in de kerk gebruikt. Het onderwerp in de zomer is vrij. In de afgelopen jaren zijn er exposities georganiseerd met werken van o.a. Co van Assema, Margriet Knies, Niels Schouten, Teun Klumpers, Marcus van Loopik, Rein Pol, Mineke Woolschot, Wim Zwijsen, Henk van Loenen, Peter van Oostzanen en Wasily Wasin.

De Oude Kerk – Kerktuin Hof van Lof

De kerktuin “De Hof van Lof” laat zich op verschillende wijzen typeren: als symboolplantentuin, stiltetuin (en oase voor de kerkebuurt), natuurtuin, kindertuin, bijbeltuin en liturgietuin. Haar ontstaan gaat terug naar de tijd dat er panden rond de kerk werden afgebroken. Toen daardoor de kerk vrij kwam te liggen, is in overleg met de gemeente Soest een adviesplan op hoofdlijnen gemaakt en werd de bestrating aangepast. Zo kon de kerktuin De Oude Kerk zomer 2005 worden geopend. Bij de plannen en uitvoering werd gebruik gemaakt van het plantschema van de Oranjehof van de Oranjekerk in Amsterdam. De kerktuin wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. Door diverse acties wordt de tuin gefinancierd en gesponsord.
De Oude Kerk van Soest is een heel bijzonder gebouw. Als men de kerk binnen komt, voelt men door de lichtval en de stilte van het oude gebouw een serene rust over zich heen dalen. Om die sfeer van innerlijke rust vast te houden, heeft de kerktuin-werkgroep geprobeerd de omliggende grond aan te passen aan de sfeer die het kerkgebouw uitademt. Kerkgebouw en kerktuin liggen in elkaars verlengde. Bloemen en planten krijgen daardoor een diepere inhoud. In de tuin kan de bezoeker het volgende vinden:

  • vier liturgische borders met vaste planten en struiken in de kleuren van het kerkelijk jaar, die worden afgewisseld met groene bladplanten
  • in het centrum een kunstwerk van stromend water. Aan de voet daarvan liggen stenen en is Sempervivum aangeplant. Rond dit centrum is bestrating waar bankjes een rustpunt vormen. De toegang wordt geaccentueerd door een pad met aan beide zijden lavendel en witte rozen
  • verschillende bomen en planten die aan de bijbel herinneren
  • een (bijbelse) kruidentuin en een zomerse pluktuin

De tuin is het hele jaar door vrij toegankelijk. U kunt een folder met uitleg meenemen uit het folderbakje bij de ingang van de tuin of hier bekijken of downloaden. 
Lees meer over het ontstaan van de Hof van Lof en hoe de tuin is beheerd in de afgelopen jaren (tot 2020). 
Lees meer over o.a. de pastorie en kosterswoning die naast de Oude Kerk hebben gestaan.

Contactpersoon: Betty Blankenstein, betty_blankenstein@hotmail.com

De Oude Kerk – Zomer Open

Elke zomer genieten zo’n duizend bezoekers van de Oude Kerk en de kerktuin tijdens de zomeropenstelling. De kerk zet dan zes weken lang de deuren open voor iedereen die binnen wil komen. De redenen zijn heel verschillend: interesse in de geschiedenis van het kerkgebouw, een moment van bezinning, meditatie in het labyrint, een kaarsje aansteken of genieten van de kunsttentoonstelling, het uitzicht vanaf de toren, mooie muziek tijdens de zondagmiddagconcerten of van alles wat groeit en bloeit in de kerktuin.

Gastheren/gastvrouwen
De kerk kan alleen open zijn door de aanwezigheid van vrijwilligers, die als gastheer of gastvrouw optreden tijdens de openingsuren. De werkgroep Zomer Open is altijd op zoek naar nieuwe gastheren of gastvrouwen. Lijkt het u leuk om als gastheer of gastvrouw bezoekers te ontvangen in de Oude Kerk? U geeft zelf aan op welke dag(en) u beschikbaar bent en u wordt ingedeeld met een ‘ervaren’ gastheer/vrouw. Vanwege de grote verscheidenheid aan bezoekers en de leuke contacten is het een erg leuke vrijwilligersactiviteit tijdens de zomervakantie!
Aanmelden kan bij Janny Voogt via j.voogt@xmsnet.nl of 035-602 10 87

Word een Vriend of bekijk onze webshop

Wordt een VriendWebshop
Share This