Opening Expositie Moderne kruiswegstaties – René Rosmolen

Opening Expositie Moderne kruiswegstaties – René Rosmolen

Op zaterdagmiddag 25 februari 2023 wordt de expositie met moderne Kruiswegstaties van René Rosmolen geopend in de Oude Kerk in Soest. Deze expositie wordt georganiseerd door Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest. De kunstenaar hoopt zelf aanwezig te zijn bij de opening en de Cantorij van de Oude Kerk, onder leiding van Cantor-organist Cor de Jong, zal de opening omlijsten met muziek van Franz Listzt uit zijn Via Crucis.

René Rosmolen is theoloog en creatief therapeut en werkt momenteel als geestelijk verzorger in het psycho-geriatrisch verpleeghuis Lisidunahof in Leusden. Als therapeut heeft hij een eigen praktijk voor rouw,- en ziekteverwerking. René heeft twee expressionistische kruiswegen gemaakt, één in krijt en één in verf, dit voorjaar te zien in de Oude Kerk. Hij heeft zich daarbij laten inspireren door verschillende moderne kunstenaars (G.Baselitz, M. Lüpertz, J. Elburg, E. Weichman, S. Bramly, B. Rheims) en door het bekende Isenheimer Altar van Matthias Grünewald. De Duitse teksten bij deze serie zijn ontleend aan de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. Bij twee staties heeft René Rosmolen een collagetechniek toegepast om ook in het materiaal de ‘verscheurde werkelijkheid’ van het lijden tot uitdrukking te brengen.
Het gaat bij deze kruisweg om de vraag: als het lijden zich aandient in je leven en je moet rouwen, b.v. door het verlies van een geliefde, van werk of gezondheid, hoe draag je dat dan zonder je zelfrespect te verliezen? Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht en wilskracht?
De veertien staties van de lijdende Christus vormen een uitnodiging aan de kijker om eigen lijden onder ogen te zien en om zich te verbinden met het lijden in de wereld. Tegelijk, en dat is zijns inziens de verborgen ‘boodschap’ van de kruisweg, verwijst de lijdende Christus ook naar het mysterie van Gods kracht gevende aanwezigheid in het lijden.
www.renerosmolen.nl

Data expositie: 26 februari, 4, 5, 11, 12, 18, 25 en 26 maart en 1,2, 8 en 9 april
Openingstijden: van 14.00 – 16.00 uur
Toegang vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd

Opening Expositie Moderne kruiswegstaties – René Rosmolen

Expositie Moderne kruiswegstaties van René Rosmolen

In de periode van de Veertigdagentijd tot en met Pasen verzorgt de Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest een expositie van moderne kruiswegstaties van kunstenaar René Rosmolen in de Oude Kerk.
René Rosmolen is theoloog en creatief therapeut en werkt momenteel als geestelijk verzorger in het psycho-geriatrisch verpleeghuis Lisidunahof in Leusden. Als therapeut heeft hij een eigen praktijk voor rouw,- en ziekteverwerking.

René Rosmolen heeft twee expressionistische kruiswegen gemaakt, één in krijt en één in verf, dit voorjaar te zien in de Oude Kerk. Hij heeft zich daarbij laten inspireren door verschillende moderne kunstenaars (G.Baselitz, M. Lüpertz, J. Elburg, E. Weichman, S. Bramly, B. Rheims) en door het bekende Isenheimer Altar van Matthias Grünewald. De Duitse teksten bij deze serie zijn ontleend aan de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. Bij twee staties heeft René Rosmolen een collagetechniek toegepast om ook in het materiaal de ‘verscheurde werkelijkheid’ van het lijden tot uitdrukking te brengen.
Het gaat bij deze kruisweg om de vraag: als het lijden zich aandient in je leven en je moet rouwen, b.v. door het verlies van een geliefde, van werk of gezondheid, hoe draag je dat dan zonder je zelfrespect te verliezen? Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht en wilskracht?
De veertien staties van de lijdende Christus vormen een uitnodiging aan de kijker om eigen lijden onder ogen te zien en om zich te verbinden met het lijden in de wereld. Tegelijk, en dat is de verborgen ‘boodschap’ van de kruisweg, verwijst de lijdende Christus ook naar het mysterie van Gods kracht gevende aanwezigheid in het lijden.
www.renerosmolen.nl

Data expositie: 26 februari, 4, 5, 11, 12, 18, 25 en 26 maart en 1, 2, 8 en 9 april
Openingstijden: van 14.00 – 16.00 uur
Toegang vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zesde zomerconcert: Caprice des Deux

Zesde zomerconcert: Caprice des Deux

Tijdens de zomeropenstelling van de Oude Kerk is er elke zondagmiddag een zomerconcert. Op zondag 13 augustus wordt het laatste concert verzorgd door Caprice des Deux, bestaande uit Ruud Raike (saxofoon) en Jaap Braakman (piano).

Meer informatie over de musici en het programma volgt t.z.t.

Vijfde zomerconcert: Bert v/d Brink en Pieter v/d Mast

Vijfde zomerconcert: Bert v/d Brink en Pieter v/d Mast

Tijdens de zomeropenstelling van de Oude Kerk is er elke zondagmiddag een zomerconcert. Op zondag 6 augustus wordt het vijfde concert verzorgd door Bert v/d Brink (accordeon en kistorgel) en Pieter v/d Mast (sopraansaxofoon en dwarsfluiten).

Meer informatie over de musici en het programma volgt t.z.t.

Vierde zomerconcert: Lucia van Vugt, Ben Bults en Arie de Bruijn

Vierde zomerconcert: Lucia van Vugt, Ben Bults en Arie de Bruijn

Tijdens de zomeropenstelling van de Oude Kerk is er elke zondagmiddag een zomerconcert. Op zondag 30 juli wordt het vierde concert verzorgd door Lucia van Vugt (mezzosopraan), Ben Bults (viola da gamba) en Arie de Bruijn (orgel).

Meer informatie over de musici en het programma volgt t.z.t.